ขอเชิญร่วมงาน และขอสนับสนุนสมัคร กิจกรรมวิ่ง MCOT RUN LOW – Carbon – Run Challenge วิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน ๑ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง MCOT RUN LOW – Carbon – Run Challenge วิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พระธาตุเขาน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ Fun Run ระยะทาง ๕ กิโลเมตร , Mini Marathon ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และ Half Marathon ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณพัณภัช มงมาตร โทร. ๐๙ – ๐๓๑๘ – ๔๕๘๔

แหล่งข่าว : หนังสือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน ๑ ที่ นร ๖๑๒๙ (๓) / ว๐๔๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน และขอสนับสนุนสมัคร กิจกรรมวิ่ง MCOT RUN LOW – Carbon – Run Challenge วิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ