ออกจับสัตว์มีพิษ ในพื้นที่บ้านสวนดอก

เนื้อหา : เวลา ๐๗.๕๑ น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกจับสัตว์มีพิษ ในพื้นที่บ้านสวนดอก

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายศตวรรษ สุมทุม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ