ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่ ปัว แฟมิลี่ เฮาส์ รีสอร์ท

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่ ปัว แฟมิลี่ เฮาส์ รีสอร์ท ในพื้นที่บ้านขอน เพื่อทำการเก็บรายละเอียดข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงข้อมูลภาษีป้าย ประเภทที่ ๒ (รายใหม่)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : เพจ Facebook ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ