ตรวจสอบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกัน หน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบางจาก พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ๒ ราย และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจสอบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกัน หน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบางจาก ในเขตบ้านขอน พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ๒ ราย เป็นเพศชาย มีแผลเปิดที่เท้าข้างซ้าย และเพศหญิง ข้อมือข้างซ้ายผิดรูป และบาดเจ็บเล็กน้อย และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ