ตรวจสอบเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง ที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ พบผู้บาดเจ็บชาย มีแผลถลอกตามร่างกาย จึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๑๕ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจสอบเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง ที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ พบผู้บาดเจ็บชาย อายุ ๑๗ ปี จำนวน ๑ ราย มีแผลถลอกตามร่างกาย จึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำหัตถการต่อไป

 แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ