อำนวยความสะดวก รถโดยสารสาธารณะ สุโขทัยวินทัวร์ เดินรถจากปัว – พิษณุโลกเป็นวันแรก ณ จุดจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๕๑ น. เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว อำนวยความสะดวก รถโดยสารสาธารณะสุโขทัยวินทัวร์ และผู้มาใช้บริการ ซึ่งเดินรถจากปัว – พิษณุโลกเป็นวันแรก ณ จุดจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ