เสวนาสภากาแฟ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เทศบาลตำบลปัว โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ , หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการภาคเอกชนในเขตอำเภอปัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ บริเวณห้องประชุมชมพูภูคา วิทยาลัยเทคนิคปัว โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อหารือ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาอำเภอปัว อย่างมีทิศทางต่อไปในอนาคต
แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ