ซ่อมแซมระบบไฟกิ่ง บ้านปรางค์พัฒนา ๒ และบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ซ่อมแซมระบบไฟกิ่ง บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๕๘ พื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ และเขตบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา พิกัดจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่งตั้งแต่ GM ๙๘ – GM ๑๐๓ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ