ออกตรวจสอบผู้ป่วยหญิง สูงอายุและติดเตียง ในเขตบ้านขอน สายปัสสาวะอุดตัน นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกตรวจสอบผู้ป่วยหญิง สูงอายุและติดเตียง ในเขตบ้านขอน สายปัสสาวะอุดตัน นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ