ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ บ้านปรางค์พัฒนา ๘ และบ้านต้นแหลง

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ซ่อมแซมไฟกิ่ง บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๓๑ , PG ๒๒๒ ในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๘ และจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง TR ๕๒ บ้านต้นแหลง ให้ใช้การส่องสว่างได้ในยามวิกาล ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ