ดูแลความเรียบร้อยการจอดรถ ของผู้มาตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ และลานจอดรถ

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย การจอดยานพาหนะ ของผู้มาตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง) และลานจอดรถใกล้เคียง เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการจอดยานพาหนะกีดขวางทางเดินรถ ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคมศร จิณะเสน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ