ออกสำรวจ และตรวจตราการขอใบอนุญาตขายสินค้า ของผู้ประกอบการในตลาดล่าง

เนื้อหา : เวลา ๑๕.๕๔ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกสำรวจ และตรวจตราการขอใบอนุญาตขายสินค้า ของผู้ประกอบการในตลาดล่าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางวรางค์ศิริ เมฆแสน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ