โครงการอปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัว ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โครงการอปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี รวมถึงนายก , ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปัว เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ และแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ