ล้างขี้ยาง บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : เวลา ๑๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองของนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปัว ดำเนินการล้างขี้ยางที่หกริมถนน และส่งกลิ่นเหม็น บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติพงษ์ วงค์สวัสดิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ