ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง ในพื้นที่บ้านสวนดอก

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง ในพื้นที่บ้านสวนดอก จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง SD ๑๑๓ ตามที่ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ