รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ และติดเตียง ในเขตบ้านขอน สายปัสสาวะอุดตัน นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๑๕ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การจัดการโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ และติดเตียง ในเขตบ้านขอน สายปัสสาวะอุดตัน และนำส่งไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ