กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เช้าวันนี้(26 มิถุนายน 2562) เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับโรงเรียนปัว และประชาชนตำบลปัว ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโทษของยาเสพติด พร้อมปลูกจิตสำนึกในการร่วมมือกันกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไป โดยได้เดินรณรงค์ผ่านหน้าโรงแรมกรีนฮิลล์เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายร้านสุเกียวถึงวัดปรางค์ ผ่านหน้าตลาดสดเทศบาล 1 ผ่านหน้าโรงเรียนบ้านปรางค์ และเลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างไปรษณีย์ปัว สิ้นสุดขบวนหน้าเทศบาลตำบลปัว