ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง ในเขตบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง GM ๒๗ , GM ๙๔ ในเขตบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา ให้มีสภาพดี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ