จัดเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ควบคุมและสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว จัดเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ด้วยการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวลานเอนกประสงค์จัดงาน , จัดโต๊ะเก้าอี้สำหรับกองอำนวยการ และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงจัดวางชุดขันโตกและปูเสื่อ ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

 แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ , นายชยกร ศรียา และนายสุภิวัฒน์ ชัยเทศ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ