ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม – ยาเสพติด

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม – ยาเสพติด ณ สถานีตำรวจภูธรปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ