ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในงานประเพณีแข่งเรืออำเภอปัว ประจำปี ๒๕๖๗

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๐๕ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในงานประเพณีแข่งเรืออำเภอปัว ประจำปี ๒๕๖๗

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายแดน จิตอารี ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ