ออกเก็บขยะถนนเส้นทางสายหลัก และสายรอง , สถานที่ราชการ , ตลาดสด และสถานประกอบการในเขตเทศบาล

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกเก็บขยะ ถนนเส้นทางสายหลักและสายรอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน , วิทยาลัยเทคนิคปัว , โรงเรียนปัว , ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ , สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงปตท. สาขาปัว และห้างสรรพสินค้าโลตัสโกเฟรช สาขาปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ