ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ