เก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ตามแผนการจัดเก็บขยะ

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เก็บขยะมูลฝอย บนถนนสายหลัก , สายรอง และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ตามแผนการจัดเก็บขยะ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางวรางค์ศิริ เมฆแสน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ