รับผู้ป่วยหญิงชราติดเตียง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับมารักษาตัวที่บ้านต้นแหลง

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยหญิงชราติดเตียง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับมารักษาตัวที่บ้านต้นแหลง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ