ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง พื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา , บ้านแก้ม และบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง GM ๑๔ พื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา , พิกัดจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง GG ๘๑ บ้านแก้ม และในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๒ บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๐๖ ให้กลับมาส่องสว่างในเวลากลางคืนได้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ