ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว และผู้ประกอบการค้าขายในตลาด ดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ