สำรวจสิ่งปลูกสร้าง ณ โรงบ่มคาเฟ่

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลปัว สำรวจสิ่งปลูกสร้าง ณ โรงบ่มคาเฟ่ เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลสิ่งปลูกสร้างรวมถึงข้อมูลภาษีป้าย ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสุภิวัฒน์ ชัยเทศ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ