เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยชมพูภูคา วิทยาลัยเทคนิคปัว โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งหมด ๖ ประเภท คือ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ , การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ , การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม , การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาหาร , การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพื่อคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศ เข้าสู่การแข่งขันระดับภาคต่อไป

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ