ออกบริการรับผู้ป่วยหญิงตั้งท้อง ๒ เดือน ตกเลือด บริเวณหน้าทางเข้า – ออกโรงเรียนปัว และนำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกบริการรับผู้ป่วยหญิงตั้งท้อง ๒ เดือน ตกเลือด บริเวณหน้าทางเข้า – ออกโรงเรียนปัว และนำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยด่วน ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ