ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อย บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

เนื้อหา : ช่วงเวลาพลบค่ำวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อย บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ เป็นประจำทุก ๆ วัน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติศักดิ์ พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ.