ตัดหญ้า บริเวณที่ว่าการอำเภอปัว

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๔๒ น. เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตัดหญ้า บริเวณที่ว่าการอำเภอปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนราธิป พลจร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ