บริการเติมน้ำสะอาด บริเวณประปาบ้านไร่รวงทอง

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว บริการเติมน้ำสะอาด บริเวณประปาบ้านไร่รวงทอง ตามที่ผู้นำชุมชนร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายไพโรจน์ จันตระ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ