ออกตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ลงข้างทาง นอกเขตเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว , เทศบาลตำบลศิลาแลง , อบต.ภูคา, อบต.วรนคร พร้อมปฐมพยาบาล และรับผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๗.๔๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ลงข้างทาง ในเขตบ้านแจลง (นอกเขตเทศบาล) ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว , เทศบาลตำบลศิลาแลง , อบต.ภูคา, อบต.วรนคร พร้อมปฐมพยาบาล และรับผู้บาดเจ็บ จำนวน ๖ ราย นำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ