เข้าร่วมงานทักษิณานุปทานครบรอบ ๑๘ ปี หลวงปู่พระครูอดุลยโชติวัฒน์ อดีตเจ้าคณะอำเภอปัว และ ๑ ปี หลวงปู่พระครูนันทวรธรรม อดีตเจ้าคณะตำบลปัว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เข้าร่วมร่วมงานทักษิณานุปทานครบรอบ ๑๘ ปี หลวงปู่พระครูอดุลยโชติวัฒน์ อดีตเจ้าคณะอำเภอปัว และ ๑ ปี หลวงปู่พระครูนันทวรธรรม อดีตเจ้าคณะตำบลปัว ณ ศาลาโชติวัฒน์ วัดปรางค์ เพื่อน้อมสักการะบูชาบูรพาจารย์ ได้ประกอบหิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ