ฉีดน้ำล้างและขัดพื้นผิวทางเดิน ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด โซน ๑ ช่วยกันฉีดน้ำล้างและขัดพื้นผิวทางเดิน ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ