ทำความสะอาดพื้นผิวทางเดินเท้า เพื่อกำจัดมูลนกและสิ่งปฏิกูล หน้าร้านห้างทองธนพล

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การจัดการโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดพื้นผิวทางเดินเท้า เพื่อกำจัดมูลนกและสิ่งปฏิกูล หน้าร้านห้างทองธนพล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา และนายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ