ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน ซึ่งมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ