รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับมารักษาตัวที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๓๕ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับมารักษาตัวที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ