ฉีดล้างทำความสะอาด โรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ฉีดล้างทำความสะอาด โรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ