จัดเตรียมสถานที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ วัดต้นแหลง

เนื้อหา : ภาคเช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว จัดเตรียมสถานที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ วัดต้นแหลง ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านต้นแหลง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ