ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานประกอบการ ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

เนื้อหา : เวลา ๑๕.๔๓ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานประกอบการในเขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวอณัญญา ปัญญาฟู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ