การฝึกอบรมอาชีพจัดทำครีมย้อมผม

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การจัดการโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการจัดการฝึกอบรมอาชีพจัดทำครีมย้อมผม ภายใต้โครงการการฝึกอาชีพเสริม พัฒนาฝีมือแรงงานสตรี เพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ให้แก่กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุม อาคารลูกรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ