ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านต้นแหลง ณ วัดต้นแหลง ซึ่งมีความสนใจมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวิถีชุมชน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ