ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง พื้นที่บ้านแก้ม , บ้านสวนดอก , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ , บ้านร้อง และบ้านนาป่าน

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง GG ๑๘ พื้นที่บ้านแก้ม พร้อมกับจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง SD ๙๗ บ้านสวนดอก นอกจากนั้นแล้วในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๒๐๙ รวมถึงพิกัดจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง BR ๑๗ , BR ๑๐๐ บ้านร้อง และจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง NP ๓๗ บ้านนาป่าน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ