ขัดล้างพื้นผิวทางเดินเท้า บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น สาขาอำเภอปัว

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการขัดล้างพื้นผิวทางเดินเท้า เพื่อกำจัดมูลนกและสิ่งปฏิกูล บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น สาขาอำเภอปัว ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ