การอบรมฝึกอาชีพผลิตสครับสมุนไพร

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดอบรมฝึกอาชีพผลิตสครับสมุนไพร บริเวณห้องประชุม อาคารลูกรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัวหลังใหม่

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ