ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกัน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปรางค์ และปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บหญิงสูงอายุ มีแผลถลอกตามร่างกาย นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๗.๓๑ น. นายพูลสวัสดิ์ ศิริรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกัน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปรางค์ และปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง อายุประมาณ ๖๕ – ๗๐ ปี มีแผลถลอกตามร่างกาย จึงได้นำส่งไปทำหัตถการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ