ติดตั้งและประดับไฟตกแต่งต้นคริสต์มาส สำหรับจุดเช็คอินถ่ายภาพ หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ติดตั้งและประดับไฟตกแต่งต้นคริสต์มาส สำหรับจุดเช็คอินถ่ายภาพ หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายจารุกิตติ์ จิณะไชย ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ