กิจกรรม “จิดอาสา พัฒนา คู คลอง”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัวเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 หนึ่งในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยกิจกรรมจัดให้มีการปล่อยปลาและร่วมกันทำความสะอาด พัฒนา บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ปี โดยเทศบาลตำบลปัว โดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน